Personen

Personen

Priester

Paulus Tilma

Priester – p.tilma@mlparochie.nl Ik ben Paulus Tilma, priester van het Aartsbisdom Utrecht, in de parochie Maria Laetitia. Ik ben geboren in Amsterdam (1992) en opgegroeid in Maarssen. Ik ben de jongste uit een katholiek gezin en heb van huis uit het geloof meegekregen. Als kind had ik al het verlangen om priester te worden. Dat verlangen is door de jaren heen met ups en downs gegroeid en sterker geworden. Ik wilde graag mensen helpen in het geloof, bijdragen aan de…
Bestuurslid

Michiel Pouwels

Mijn naam is Michiel Pouwels, woonachtig in Gaanderen, gehuwd met Karin en vader van twee dochters. In de kerk treft u mij meestal als tenor van het gemengde koor van de St. Martinuskerk in Gaanderen. In mijn werk heeft ‘communicatie’ altijd een sleutelrol gespeeld. En nog steeds. Eerst – nog in mijn uitgeverijtijd – gericht op zenden maar niet veel later begreep ik dat zonder ontvangst er geen goed tweerichtingsverkeer ontstaat. In het parochiebestuur zal ik de portefeuille communicatie behartigen.…
Bestuurslid

Bert Lamers

Ik ben geboren in 1952 en opgegroeid op boerderij  “de Scholvert” in de Ossenwaard op het Gelders Eiland tussen Lobith en Elten, in een groot katholiek gezin met 6 broers en een zus waar ik het blijde- en rijke roomse leven volop heb meegekregen en beleefd. Op advies van vader ben ik als timmerman begonnen en via de leerling-gezel-meester opleiding heb ik mij verder ontwikkeld door avondstudie naar mijn architectentitel in 1990. Ik ben in 1975 getrouwd met Marjan en we…
Bestuurslid

Frank van Dulmen

Bestuurslid

Ruud Engelaar

Als je net zoals ik opgegroeid bent in de katholieke traditie, Als je net zoals ik graag iets voor katholieke kerk doet, Als de kerk het huis van God is, Als huisvesting een deel van je dagelijks werk is, Als je dat een van de mooiste zaken vind om je mee bezig te houden, Dan kun je zomaar eens als bestuurslid gevraagd worden! En zo geschiedde.
Bestuurslid

Ben Prijer

Geboren te Silvolde, wonende in Gaanderen en sinds 3 jaar lid van het bestuur van de parochie. Mijn uitdaging is de pastorale zorg, voor diegene die dat wensen, voor ons deel van de Achterhoek te behouden. Dit hoop ik te doen, als bestuurslid, door zorg te dragen voor meestal materiële zaken en de samenwerking tussen bestuur en locatie en locaties onderling te bevorderen.
Secretaris

Anja Dijcker

Geboren en getogen in hartje Doetinchem en altijd verbonden aan “De Pas” kerk te Doetinchem waarvoor ik al geruime tijd een kleine vrijwilligersbijdrage lever. Ná mijn ruim 45- jarige “werkperiode” te hebben afgesloten veranderde deze kleine bijdrage al heel snel in een uitgebreidere. Pastoor P. Ambting vroeg mij medio 2016 of ik m.i.v. 1 jan. 2017 bestuurssecretaris wilde worden voor de grote, nieuwe fusie-parochie “Maria Laetitia” Tijdens de “meeloop-periode” werd snel duidelijk dat fuseren van de beide parochies gewenst maar…
Penningmeester

Thijs Kemperman

Ik ben getrouwd met Clasien en vader van drie dochters. Inmiddels grootvader van acht kleinkinderen. Opgeleid als information manager en registeraccountant en binnenkort met pensioen. In het parochiebestuur benoemd in de functie van penningmeester. Voorheen ben ik actief geweest als voorzitter van de beheercommissie van De Wingerd en deed ik eens per maand de klaarzetdienst. Een mooie en waardevolle periode waarin de besturen van de katholieke en protestantse kerk eigenaar waren van het moderne kerkgebouw. Het zijn turbulente tijden geweest…
Pastoraal werker

Mia Tankink

Vanaf 1 januari 2017 vormen wij samen het team van de parochie Maria Laetitia. Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die vreugde van Maria willen wij samen uitdragen. Toen ik de eerste keer de naam van onze parochie hoorde, en ook de betekenis van de naam tot mij was doorgedrongen voelde ik de klik. Maria, altijd in alle kerken aanwezig, moeder van de Heer. Vaak omringd door brandende kaarsen stille getuigen van mensen die steun zoeken bij haar. Verhalen van…
Pastoraal werker

Berrie Daalhuizen

Mijn naam is Berrie Daalhuizen en ik ben geboren in 1956 en in Vleuten onder de rook van Utrecht. Na mijn middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na mijn kandidaatsexamen besloot ik om in Heerlen theologie te gaan studeren aan de toenmalige Hoge School voor Theologie en Pastoraat. Inmiddels was ik al een aantal jaren lector, lid van een bijbelgroep en cursist van de tweejarige Dekenale Toerustingscursus van het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens mijn studie in…
Pastoor

Hans Pauw

Op 2 januari 1969 werd ik geboren in het mooie plaatsje Vinkeveen, als jongste van vijf kinderen in een traditioneel katholiek gezin. Al rond de Eerste Communie leeftijd werd ik mij bewust van een verlangen naar het priesterschap. Mijn ouders namen dat (terecht) niet erg serieus en drongen er altijd op aan dat ik maar een vak zou leren zoals mijn broers en zus. Ik werd groenteman, vervulde mijn dienstplicht, werkte als commercieel-administratief medewerker bij een houtimportbedrijf en in mijn…