Levend water

Levend water

Jezus antwoordde haar: “Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven”. (Johannes 4,14).

Het lijkt een onschuldig tafereel. Jezus is onderweg, rust uit bij een bron en raakt in gesprek met een vrouw die water komt putten. Toch is het niet zo onschuldig. Joden en Samaritanen staan vijandig tegenover elkaar, maar Jezus trekt zich hier niets van aan. Hij gaat het gesprek aan met de Samaritaanse. Een man hoort geen vrouw aan te spreken in het openbaar. Jezus doet dit wel; hij vraagt haar om water. Jezus doorbreekt hiermee tweemaal een grens, namelijk die tussen Joden en Samaritanen aan de ene kant en die tussen mannen en vrouwen aan de andere kant. Jezus doorbreekt traditionele scheidslijnen en voorgegeven conventies. Jezus stapt hierover heen en gaat het gesprek onbevooroordeeld aan met de Samaritaanse vrouw.

Het gesprek verdiept zich echter al snel en gaat uiteindelijk over het wezenlijke: verbondenheid met God, levend water, eeuwig leven. Water is levensnoodzakelijk. Niemand kan zonder water. Maar er is meer. Jezus, een bron van levend water, wil ook de vrouw brengen bij haar bron van levend water. Jezus zelf leeft vanuit deze bron, vanuit zijn intieme verbondenheid met God, levend water. Vanuit deze diepe verbondenheid met God spreekt hij open met deze Samaritaanse vrouw.

De vrouw weet zich gekend, gezien door Jezus. Het leven gaat voor haar weer stromen. Jezus brengt haar bij haar innerlijke bron, bij God. Hij brengt deze vrouw bij de put bij haar eigenlijke levensbron. Hij doet haar beseffen dat de verbondenheid met God, het Geheim van het leven, een bron is die levend water geeft, en in haar aanwezig is. In deze ontmoeting, in het onbevooroordeeld elkaar tegemoet treden, stroomt levend water.

Jij en ik, wij allen hebben een innerlijke bron, die gaat stromen als we elkaar open en zonder vooroordeel aanspreken. Dat we elkaar levend water geven.

Berrie Daalhuizen