Pastorale columns van augustus 2020

Pastorale columns van augustus 2020

Jan Mankes, een bijzonder schilder

Wie is Jan Mankes? Voor velen is Mankes een onbekende schilder. Hij werd geboren in 1889 in Meppel en stierf dertig jaar oud in Eerbeek. Hij leed aan tuberculose. Mankes liet bijna twee honderd schilderijen na. Hij leefde teruggetrokken en was een groot liefhebber van de natuur. Tijdens zijn korte leven was hij een populair kunstenaar. Hij verkocht goed en dat is de reden dat er nog regelmatig onbekend werk van hem opduikt bij particulieren. Zo werd er onlangs nog…

Levend water

Jezus antwoordde haar: “Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven”. (Johannes 4,14). Het lijkt een onschuldig tafereel. Jezus is onderweg, rust uit bij een bron en raakt in gesprek met een vrouw die water komt putten. Toch is het niet zo onschuldig. Joden…

Vrijheid?

“De vrijheid van de een, kan niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander”, hoorde ik de minister president zeggen tijdens een van zijn coronapersconferenties. In deze coronatijd is vrijheid een belangrijk thema. De strenge lockdown beperkte onze vrijheid enorm in. We moesten zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken, de cafés en restaurants gingen dicht en je kon niet meer op bezoek bij je ouders in het verpleegtehuis. In korte tijd gaven we heel veel vrijheid op.…

Thuis komen

“Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” (Lucas 19,5) Waarom wilde Zacheüs Jezus zien? Was hij nieuwsgierig naar die man uit Nazaret, waarover zoveel verteld werd? Was hij ontevreden met zijn huidige situatie? Voelde hij zich schuldig omdat hij zich als tollenaar verrijkte ten koste van anderen.  Vragen, waarop het verhaal geen antwoord geeft. Maar Zacheüs komt in beweging.…