Vrijheid?

Vrijheid?

“De vrijheid van de een, kan niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander”, hoorde ik de minister president zeggen tijdens een van zijn coronapersconferenties. In deze coronatijd is vrijheid een belangrijk thema. De strenge lockdown beperkte onze vrijheid enorm in. We moesten zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken, de cafés en restaurants gingen dicht en je kon niet meer op bezoek bij je ouders in het verpleegtehuis. In korte tijd gaven we heel veel vrijheid op.

Op een gegeven moment kwam er een kantelpunt. Door de grote demonstratie op de Dam tegen racisme laaide de discussie op. Was het recht op demonstreren belangrijker dan het handhaven van de coronamaatregels? Familieleden stapten naar de rechter toen zij zagen dat hun ouders verkommerden in het verpleegtehuis. De protesten tegen alle beperkingen kregen een bedding in de actiegroep Virus Waarheid, voorheen Virus Waanzin. We wilden onze vrijheid terug. Er kwamen versoepelingen, maar we zien ook dat het anderhalvemeterafstand houden steeds meer wordt losgelaten. Elke week neemt nu het aantal besmettingen toe. Zijn we bereid om een deel van onze vrijheid in te leveren om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van anderen en ons zelf?

Vrijheid in de Bijbel

Vrijheid is een groot goed. Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking. Wat een groots feest had moeten worden met veel festiviteiten krijgt nu vorm in sobere plechtigheden en bijeenkomsten vanwege de coronacrisis. Bij deze gelegenheid van dit bevrijdingsjaar wilde het Nederlands Bijbelgenootschap met een boekje komen rond het thema: vrijheid in bijbels perspectief. De coronacrisis heeft het thema nog urgenter gemaakt: Hoe kun je met alle beperkingen toch vrijheid ervaren?

Het boekje: Vrij. Bijbelse inspiratie over leven als vrije mensen. Nederlands Bijbelgenootschap. 2020, bevat vijftien meditaties rond teksten uit de Schrift, vijf essays van verschillende schrijvers en een interview met de Theoloog des Vaderlands Samuel Lee. De vijf thema’s van de essays zijn: Innerlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrij zijn van gebrek en vrij zijn van vrees in de Bijbel.

Het is een uitnodigend en inspirerend boekje geworden om je individueel of met een groep te verdiepen in het thema vrijheid in de Bijbel en je bezinnen op wat vrijheid nu betekent.

 Je kunt het boekje gratis bestellen via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap: www.bijbelgenootschap.nl/vrijheid

Vorige
Thuis komen
Volgende
Levend water