Vieringen & Activiteiten

Vieringen & Activiteiten

20 feb 2019

Geloven Nu – groepen

Wat is een Geloven Nu – groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig. Er zijn twee groepen en wel één in Doetinchem en één in…
20 feb 2019

Dicht bij het onuitsprekelijke

Voor het onuitsprekelijke zijn geen woorden. Toch geven dichters woorden aan het onzegbare. In poëtische taal spreken zij over de bron van het bestaan en andere belangrijke thema’s op de geestelijke weg, zoals verlangen, loslaten en gemis. We luisteren naar liederen en gedichten van bekende en onbekende dichters die woorden geven aan het onzegbare om zelf dichter bij het onuitsprekelijke te komen. Voor oud-cursisten van de pastorale school Datum 16 januari, 20 februari en 20 maart Plaats OLV. Tenhemelopneming Tijd 19.30 – 21.00 uur
28 feb 2019

Angst en Macht – Jan te Lindert

We wikken en wegen, we oordelen en veroordelen; we hebben grootse idealen. Geen twijfel over: we hebben goede bedoelingen, nobele doelen en het hart op de juiste plaats. Maar wat drijft ons? Wie op zoek gaat naar drijfveren die schuilen achter het doen en laten van mensen, stuit op een proces waarin angst en macht om voorrang strijden. Het evenwicht vinden tussen het verlangen naar erkenning, aanzien en zin (macht) enerzijds en het gevoel van onmacht, falen en onzichtbaarheid (angst)…