Bidden verlicht

Bidden verlicht

“Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs: “Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf “licht” geworden.” (Ef. 5,13-14) Dat is voor mij een mooi beeld. Alles wat ik in gebed bij God neerleg, wordt door Gods licht doordrongen en zelf tot licht. Dan zal van mij een heldere uitstraling uitgaan”. Deze woorden vind je in de bijdrage van Anselm Grün, een bekende Benedictijner monnik, onder de titel: “Bidden brengt licht” in het boekje: Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting.

Het is de donkerste tijd van het jaar. De dagen worden korter. De bladeren verkleuren aan de bomen. Het is herfst. Dit wordt versterkt door de nieuwe uitbraak van het coronavirus. Je wordt opgeroepen thuis te werken, om met zo weinig mogelijk mensen samen te komen, afstand te houden en voorzichtig te zijn. Deze noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, gaan in tegen wat je eigenlijk zou willen: elkaar opzoeken, gezelligheid met elkaar delen.

Ook komt Kerstmis in zicht. Voor de een, een familiefeest, met gezelligheid en cadeautjes, voor de ander het feest van de geboorte van Christus; nieuw leven en licht. Hoe je Kerstmis ook viert en wat dit feest ook voor je betekent, het zal dit jaar anders zijn dan anders. De pandemie zal ook haar stempel drukken op de wijze waarop je dit jaar Kerstmis kan vieren.

Ondertussen zijn we onderweg. Kerstmis ligt in het verschiet. Het boekje Van Allerheiligen tot Kerstmis reikt je bezinnende teksten en gebeden aan, om bij de belangrijkste kerkelijke momenten in deze periode biddend stil te staan. Het boekje opent met Allerheiligen en Allerzielen, waarna er aandacht is voor de hoogfeesten van Sint Willibrord en Sint Marten, Christus Koning, de zondagen van de Advent, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen. De teksten zijn van de hand van bekende auteurs, waaronder: Marinus van de Berg, Antoine Bodar, Thomas Quartier en Herman Finkers.

De teksten en gebeden in dit boekje helpen je in deze donkere dagen om biddend aan het licht te brengen wat er leeft in je hart en zo verlichting te vinden om weg naar Kerstmis. Biddend onderweg te zijn geeft verlichting in deze donkere dagen. De verdiepende teksten en gebeden uit het boekje zijn een goede hulp hierbij op weg naar Kerstmis.

Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting. Herman Finkers, Anselm Grün, Antoine Bodar e.a. Adveniat, 144 blz. €9,99.

Berrie Daalhuizen