Leven! zonder oplossing

Leven! zonder oplossing

Ken je het verhaal van Job? Job is de hoofdpersoon in het gelijknamige boek, dat je vindt in de Bijbel en wel in het gedeelte, dat we het Oude Testament noemen. Job verliest in dit boek bijna alles wat hij heeft: zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid. Hoe ga je hiermee om? Wat betekent dit voor Jobs geloof? En hoe gaan anderen er mee om?

Zeven dagen en zeven nachten zitten zijn vrienden bij hem op de grond zonder een woord te zeggen omdat ze zien hoe groot het lijden van Job was. Maar dan. In lange dialogen gaan ze op Job in, of beter tegen hem in; ze zoeken oplossingen, verklaringen. Dit kan toch Job niet zomaar overkomen? Een straf van God? Was hij onrechtvaardig? Job blijft zich hoofdstukken lang verzetten tegen deze “oplossingen”. Hij houdt integer vast aan “het geheim” dat hem zijn hele leven “gedragen” heeft en ook nu draagt in zijn grote lijden.

Als je ziek bent geworden door corona, een dierbaar familielid of vriend verloren hebt aan het virus, je werk kwijt bent geraakt of  geïsoleerd bent geraakt door de crisis, kun je in Job een lotgenoot vinden. In zijn uiten van verdriet, zijn klacht, zijn verwensingen,  in de indringende vragen, die hij stelt, recht uit het hart, ziet hij zijn lijden en pijn onder ogen en geeft er op alle mogelijke manieren woorden aan. Zijn scherpe woorden naar zijn vrienden, zijn vragen aan God, helpen hem om ondanks zijn verlies en pijn overeind te blijven in wat hem overkomt.

Ad van Nieuwpoort, predikant in Den Haag, schreef een zeer toegankelijk boekje over Job. Onder de titel: Leven! Zonder oplossing legt hij in korte hoofdstukken het verhaal van Job naast actuele verhalen van mensen die hij in zijn pastoraat ontmoet. Op deze manier bespreekt hij belangrijke onderwerpen uit het bijbelboek Job en laat hij tegelijkertijd zien hoe actueel het boek is. Van Nieuwpoort laat in de parabel van Job zien dat elke poging tot een antwoord op het menselijk lijden eigenlijk een miskenning is van het lijden zelf. Job is een mens die alles verliest maar toch overeind blijft.

Ad van Nieuwpoort. Leven! Zonder oplossing: De parabel van Job als levensles. Amsterdam 2020.

Berrie Daalhuizen