De Schat in je akker

De Schat in je akker

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. (Mattëus 13,44)

Het is volop lente. Veel bomen staan al in volle bloei. De pinksterbloemen bloeien, het intense geel van het koolzaad langs de weg komt je tegemoet. Je ziet de eerste vlinders vliegen en de vogels zijn bezig met hun nesten. Er zijn al meerkoeten met jongen. Wat roept al dit groeien en bloeien bij je op? Verlangen naar leven? Wil je zelf ook uitgroeien, tot bloei komen?

Speling, een tijdschrift voor bezinning, staat dit jaar stil bij de spiritualiteit van de seizoenen. Het eerste nummer is gewijd aan de lente en gaat over verlangen. Verlangen heeft vele gezichten, kent vele uitingen. Hoe is dat voor jou?

In de parabel aan het begin vergelijkt Jezus het koninkrijk van God met een schat in de akker. Het koninkrijk van God ligt in ons binnenste, in ons hart. Die schat dragen we allemaal met ons mee, maar is tegelijkertijd ook voor iedereen verschillend, omdat alle mensen in de kern, in hun diepste wezen anders zijn. Martin Buber zegt hierover:

“Met iedere mens wordt er iets nieuws in de wereld gebracht, dat er tot dan toe nog niet was, een eerste en enig iets. …  Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en het is zijn taak om zijn unieke, eigen aanleg te ontdekken en te vervolmaken. … Alle mensen hebben toegang tot God, maar ieder heeft een andere. Juist in de verscheidenheid van de mensen, in de verscheidenheid van hun aanleg en hun neigingen, ligt de grote mogelijkheid voor de mensheid. Gods alomvattend Wezen openbaart zich in de oneindige veelheid van wegen die tot Hem voeren, waarvan elke voor de mens openstaat.”

Het koninkrijk van God, een beeld voor datgene waarnaar je ten diepste verlangt, ligt in je binnenste, in je hart, in je ziel. Het is wie je in wezen bent, kunt worden. De lente nodigt je uit om gehoor te geven aan de stem van je hart, aan wat je bezielt, aan het verlangen dat in je leeft om zo uit te groeien en tot bloei te komen.

Speling. Driemaandelijks tijdschrift voor bezinning Maart 2021. Nummer 1, Verlangen. (www.speling.nl)

Martin Buber, De weg van de mens. Utrecht 1996.

Berrie Daalhuizen