Door het lijden

Door het lijden

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor het Paasfeest, staan christenen wereldwijd stil bij de kruisdood van Jezus. Voor veel mensen is Goede Vrijdag vandaag de dag een gewone vrije dag, het begin van een lang weekend. Of het is een gewone werkdag, net als in een gemiddelde week. Wat doe jij met Goede Vrijdag? Wat betekent het lijden van Jezus voor jou?

Sinds de Middeleeuwen wordt het lijden van Jezus uitgebeeld in kerken, langs wegen naar de kerk of bij kerkhof- en bedevaartskapellen. Op Goede Vrijdag trekken gelovigen al biddend en zingend langs deze afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. In de loop van de tijd kreeg de kruisweg van Jezus vorm in veertien staties, halteplaatsen op zijn lijdensweg, geïnspireerd door de verhalen over Jezus’ lijden en dood in de evangeliën.

Dit jaar zal de kruisweg beperkt of niet gelopen worden of alleen door kleine groepjes gelovigen op gepaste afstand door de coronamaatregelen. De kruisweg van Jezus is een weg van pijn en tranen, van machteloosheid, van solidariteit en eenzaamheid. Herken je je eigen ervaringen van het afgelopen jaar in deze weg? De pandemie brengt veel lijden en pijn teweeg. Heb je je vaak machteloos gevoeld? Naast solidariteit ervaren nogal wat mensen eenzaamheid. Hoe is dat voor jou?

In het boekje “Door het lijden” vind je een veertiental afbeeldingen van verschillende kruiswegstaties met een meditatie van de hand van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. De afbeeldingen komen uit alle tijden en zo kun je in beeld de confrontatie met het lijden van Jezus aangaan. De meditaties bij de verschillende staties verbinden het lijden van Jezus met de kruiswegen die veel mensen gaan in deze coronatijd . Jezus’ lijdensweg is verbonden met ons concrete leven, zoals lijden en dood onlosmakelijk verbonden zijn met ons leven, zeker nu. Borgman maakt voelbaar, wat Jezus’ kruisweg betekent voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd. Door het lijden heen is een weg.

Het boekje is ontworpen voor persoonlijke overweging, maar ook geschikt voor gezamenlijke overweging.

Erik Borgman. Door het lijden. Meditaties bij de kruisweg. Uitgeverij Adveniat. 40 blz.

Voor een geloofsgesprek over de kleinste kruisweg in de kerk van Halfweg, zie:

https://kro-ncrv.nl/fons-litjens

Berrie Daalhuizen