Maria Moeder van de Kerk

Maria Moeder van de Kerk

Binnen onze Kerk zijn de maanden mei en oktober speciaal aan Maria gewijd. Op 7 oktober gedenken wij Onze Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De rozenkrans bidden is een meditatief gebeuren. Als kind kreeg ik dat al mee. De Mariadevotie had in ons gezin een nadrukkelijke plek. Ja, ook wij hadden kokosmatten in de keuken, die afdrukken op onze knieën achterlieten. Toen ik in 1997 voor het eerst in Lourdes kwam merkte ik dat de lichtprocessie

’s avonds niet alleen om het kaarslicht gaat en het zingen van het Ave Maria, maar vooral het samen bidden van de rozenkrans is. Vijftigmaal het wees gegroet bidden. Dat gebed herinnert ons aan de begroeting van de engel Gabriël aan Maria. “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”. (Lucas 1, 28 e.v.) God maakt contact met Maria. Zij schrok, maar opende haar hart en haar schoot, opdat God grote dingen met haar kon laten gebeuren: Moeder worden van de Heer. Maria is haar levensweg gegaan, als moeder en gelovige, trouw aan God en de mensen. Dienstbaar, zoals haar Zoon Jezus dienstbaar was, voor zieken en armen. In haar Magnificat zingt zij dat uit.

Op het Pinksterfeest is Maria in het gezelschap van de leerlingen. Ook zij werd vol van Heilige Geest en zij sprak in een taal die de Geest haar ingaf. Je zou kunnen zeggen dat ze dan terug is bij de boodschap van de engel. Met dit Pinkstergebeuren staat Maria samen met de leerlingen aan het begin van de Kerk. Verkondigen in woord en met daden van de Blijde Boodschap.Maria waakt als een liefdevolle en een trouwe Moeder over haar Kerk en over ons.

Maria is voor mij een grote bron van gelovige inspiratie. Het is daarom dat de afbeelding op de voorkant gemaakt is in de Mariakapel van de H. Martinuskerk in Gendringen.

November, de maand van herinneren en gedenken van allen die ons in leven en geloven zijn voorgegaan. Alle grote en kleine heiligen. Mensen die veel ons betekend hebben en die we niet willen en kunnen vergeten. Op Allerzielen zetten we een bloem op de begraafplek of steken een extra lichtje in onze persoonlijke gedenkhoek. We blijven hen noemen.

Op 1 december begint de advent. Verwachtingsvol uitzien naar het geboortefeest van Jezus, de Redder van de wereld. Op die zondag start ook het jaar van de eucharistie. De aartsbisschop heeft een catechetische brief geschreven “De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven”. Die brief zal dan worden uitgereikt. Van harte aanbevolen om die (samen) te lezen en te overwegen.

Het is ook de zondag waarop mijn (deeltijd) emeritaat begint. Afscheid na 10 jaar pastoraat in de Maria Laetitia Parochie. Met een dankbaar hart kijk ik terug op het vele goede dat ik met u mocht beleven, vieren en gedenken. Ik wens u Gods zegen over uw levensweg. Dat we bidden, op de voorspraak van Maria, om een goede geest in onze parochie, waar mensen kansen krijgen om te groeien in geloven en de liefde van God mogen ervaren.

Diaken Cor Peters