Mensen, zoals jij en ik

Mensen, zoals jij en ik

Hoe heb je gekeken naar de beelden van het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos? Heb je de berichten in de krant gevolgd de afgelopen weken? Wat riepen de beelden bij je op?

Het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos bestaat al vijf jaar. Dit kamp was ooit bedoeld om mensen die de oversteek maakten van het Turkse vasteland naar het Griekse eiland Lesbos op te vangen. Zij konden zich in het kamp aanmelden om een asielprocedure te starten om al of niet toegelaten te worden tot Europa.

Er verbleven de laatste tijd zo’n 13.000 mensen in het kamp. Het kamp was opgezet voor maximaal 3000 mensen. De omstandigheden waren uitermate slecht. Het kamp kende een extreem tekort aan elementaire voorzieningen. Voedsel was er mondjesmaat. De bewegingsvrijheid was zeer beperkt. De voormalige burgermeester van het eiland Lesbos noemde het kamp Moria “het Guantánamo Bay van Europa”.

Na de verwoestende brand enkele weken geleden leefden de vluchtelingen letterlijk op straat met het weinige wat ze nog hadden. Zonder voedsel en water moesten ze het de eerste dagen zien uit te houden. Er werd met man en macht door de Griekse regering een noodopvang uit de grond gestampt. Hulpverleners van Artsen zonder Grenzen zijn zeer kritisch en geven aan dat het nieuwe kamp alles in zich heeft om een tweede Moria te worden.

Onze regering sloot een deal: honderd kinderen en kwetsbare mensen zouden uit Griekenland gehaald worden en opgenomen in ons land. Deze honderd mensen komen echter wel in mindering van de tweeduizend mensen die Nederland aan de Verenigde Naties beloofd had op te nemen in een periode van vier jaar. De verontwaardiging was groot en breed. Oud-Denker des Vaderlands Marli Huijer zei: “Deze deal getuigt van een vreselijke koopmansgeest”.

Wat roept dit alles bij je op? Zou je zo behandeld willen worden? Ik niet! In de Bergrede zegt Jezus: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is de Wet en Profeten” (Matteüs 7,12).  Deze zogeheten “gulden regel” is voor Jezus richtinggevend.

De vluchtelingen in het kamp Moria zijn in een hel terecht gekomen omdat ze hun land moesten ontvluchten wegens oorlog, vervolging en mondiale economische ongelijkheid. Maar het zijn toch in de eerste plaats mensen, die behandeld willen worden, zoals jij en ik?

Berrie Daalhuizen

Vorige
Stilte
Volgende
Moed houden