Opgelet!

Opgelet!

“Wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment komt. … Wees waakzaam want je weet niet wanneer de heer des huizes komt.  (Marcus 13, 33.35).

Het wordt alsmaar donkerder buiten. De herfstachtige dagen met regen en wind houden je binnen. Je zoekt de warmte van je eigen huis op. De coronamaatregelen versterken dit. Het thuiswerken, het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar komen, de anderhalve meter afstand, doen je naar binnen keren.

Tegelijkertijd klinkt de oproep: Wees waakzaam!. Blijf alert!. Kijk om je heen! Bovenstaande verzen uit het evangelie van Marcus komen uit de evangelielezing van de Eerste zondag van de Advent, dat is dit weekend. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse woord “ad-venire”, dat “komen naar” betekent. De Adventstijd is een tijd van verwachting, van wachten op wat naar ons, op ons toe komt. Waarom waakzaam zijn? Waarom alert zijn op wat naar of op je toe komt?

Paus Franciscus schrijft: “We moeten met een contemplatieve blik, dit is met gelovige ogen naar de stad kijken om te ontdekken dat deze God verblijft in de huizen, in de straten en op de pleinen. God is aanwezig in het oprecht zoeken van mensen en groepen naar steun en zin voor hun leven. God woont midden de stedelingen die solidariteit, broederlijkheid, het verlangen naar het goede, waarheid en rechtvaardigheid nastreven. Deze aanwezigheid moet niet gemaakt, maar ontdekt en ontsluierd worden. God verbergt zich niet voor hen die Hem met een oprecht hart zoeken, ook al doen ze dit tastend en op een vage en onduidelijke manier.” (De Vreugde van het Evangelie, nr. 71)

Paus Franciscus geeft aan dat God woont te midden van ons, in dorpen en steden, overal waar we leven en werken. In de mensen met wie je optrekt, komt Hij je tegemoet. Hij is de Komende in wat op je weg komt, soms onverwachts, soms ongewild, maar toch gekomen. Dit vraagt een oplettende, waakzame houding om Gods aanwezigheid te ontdekken.

Berrie Daalhuizen