Soms breekt uw licht in mensen door …

Soms breekt uw licht in mensen door …

Twee maanden geleden hoorde ik iemand zeggen: de enige zekerheid die we nu nog hebben is dat het Kerstmis wordt. Nu is het zover. Het is Kerstmis geworden. We vieren Kerstmis dit jaar onder ongekende omstandigheden vanwege corona. Beperkt bezoek, geen kerstconcerten en vieringen via de livestream. Wat betekent Kerst voor jou nu? Denk je dan vooral aan de beperkingen, die ons beletten om te doen wat we gewoon zijn te doen met Kerstmis?

Voor veel mensen heeft het kerstfeest zijn religieuze betekenis verloren. Dat we de geboorte van Jezus Christus vieren, is lang niet altijd meer bekend. Hoe is dat voor jou? Heeft het kerstfeest vandaag nog een religieuze betekenis voor jou?

Een bekend lied van Huub Oosterhuis begint met de volgende regels:

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar zoals een kind geboren wordt.

Het licht, Gods licht, is in ieder van ons aanwezig, zoals het in Jezus van Nazareth aanwezig was. Dit Licht wil in ieder van ons doorbreken, onstuitbaar zoals een kind geboren wordt.

De mysticus Angelus Silesius dicht: Christus kan duizend keer geboren zijn in Galilea. Maar alles tevergeefs, als hij niet geboren wordt in mij.

De geboorte van Jezus van Nazareth toen, wordt actueel als je je bewust bent dat ook jij licht in je draagt en dit kunt uitstralen.

Is dit ook voor jou toegankelijk? Angelius Silesius wijst een weg: Wees stil en leeg.

Hij zal je vullen met veel grotere volheid dan je ooit kon wensen of willen.  

Door stil te worden, door naar binnen te keren kun je Gods licht in jou ontdekken en ruimte geven. Dit innerlijk licht, deze geestelijke kracht, is in ieder van ons aanwezig en wil in ons doorbreken onstuitbaar zoals een kind geboren wordt.  Dan worden we opnieuw geboren; dan is het ook voor jou Kerstmis vandaag.

Berrie Daalhuizen