Studieverlof pastor Marcel Smits

Studieverlof pastor Marcel Smits

Op verzoek van de bisschop van mijn thuisbisdom, Auckland, Nieuw-Zeeland, ga ik dit jaar op studieverlof. Hij heeft mij gevraagd om deel te nemen aan een cursus van twaalf weken in Liturgisch Latijn bij het Pauselijke Atheneum van San Anselmo in Rome, dat plaatsvindt van 6 mei t/m 26 juli 2019.

Mijn bisschop vertegenwoordigt Nieuw-Zeeland op de Internationale Commissie voor Engels in de Liturgie (ICEL), waar alle Engelssprekende landen aan deelnemen, waar ook Engels de tweede taal is naast kleinere lokale taalgroepen. Deze commissie overziet de vertaling van alle liturgische teksten van het originele Latijn in het Engels (meer informatie is hierover te vinden bij: www.icelweb.org/whatis.htm).

De laatste Engelse vertaling van het Missaal werd gedaan volgens de toen geldende richtlijnen voor een meer letterlijke vertaling. Deze vertaling viel niet overal in goede aarde en dat is begrijpelijk, want liturgie is werk van de ziel en je wilt je echt uitdrukken in je eigen taal. Paus Franciscus heeft de weg geopend om opnieuw te kijken naar een toch wat natuurlijkere vertaling. Het doel is dat ik deel word van een netwerk van specialisten over de hele (Engelssprekende) wereld die teksten vertalen, of adviseren over vertalingen. Omdat ik een sterke achtergrond heb in klassiek Latijn heeft mijn bisschop mij gevraagd om met deze cursus die kennis uit te breiden om deel te kunnen nemen aan dit netwerk. Het is een groot, langdurig en boeiend project, maar dat is voor later. Voor nu is het een prachtige gelegenheid om, na een heel lange pauze, mij weer (voor even) aan de studie te wijden. Na zo’n lange tijd zal dat een uitdaging zijn, maar ik hoop het snel weer op te pakken. Het is precies waar mijn interesse in studie ligt. Ik zal verblijven in de Benedictijnse abdij verbonden aan de San Anselmo, dus het wordt ook een soort Sabbat met focus en regelmaat. Ik wou bijna zeggen: ‘rust en regelmaat’, maar al is het een intense cursus, er zal ook ‘rust’ zijn in de zin dat ik heel gefocust kan werken. En natuurlijk zal het heel fijn zijn om iets van de Wereldkerk mee te maken in Rome, ook met medestudenten van overal.

Ik ben dankbaar dat het pastorale team, het parochiebestuur en de bisdomstaf de voordelen van dit verzoek zien en mij de gelegenheid geven om het op te nemen. Wordt vervolgd!

Pastor Marcel Smits