Teksten, die meegaan

Teksten, die meegaan

Heeft u een verhaal uit de bijbel dat u bijzonder aanspreekt? Is er een tekst uit de Schrift waar u iets mee heeft? Het gebeurt natuurlijk niet iedere week, maar soms komt een tekst echt binnen. Als dit gebeurt, gaat zo’n tekst verder met je mee op je weg door het leven. In uiteen lopende situatie komt de tekst dan boven, word je er aan herinnert, geeft hij richting, troost of inspiratie.

Aan de leden van de oecumenische bijbelgroep, die samenkomt in Terborg vroeg ik, welke tekst uit de Bijbel is voor jou speciaal, welke tekst spreekt jou aan. Een korte impressie van de reacties:

Een van hen koos de tekst van de bruiloft van Kana (Johannes 2,1-12). Waarom deze tekst? “Dit is een van de weinige verhalen, waarin Maria een rol van betekenis heeft. Ze vertrouwde Jezus onvoorwaardelijk, ondanks het feit dat hij haar in eerste instantie afwees”.

Voor een ander was de tekst van de verloren zoon uit Lucas 15 belangrijk. Ze schrijft dat de tekst voor haar over naastenliefde spreekt en dat stelt voor haar de volgende vragen: “Wat kunnen wij van anderen verdragen? Kunnen we saamhorigheid bewaren?”.

Een andere deelnemer was geraakt door de tekst uit Matteüs 25, vers 40: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” De tekst inspireerde haar om goed te doen voor een ander en “ook al krijg je geen respons, dan doe je het in ieder geval niet voor niets, voor Hem dus. Dat is fijn”.

Een speciale tekst was ook Psalm 16, vers 11: “Gij maakt mij het pad des levens bekend, overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, lieflijkheid is in Uw rechterhand voor eeuwig.” Deze tekst ontving een deelnemer bij haar doop op haar zeventiende verjaardag. Sindsdien gaat deze tekst met haar mee. De tekst geeft richting aan haar leven en stemt haar tot dankbaarheid voor wat zij mocht ontvangen op haar weg.

Een ander reikte de tekst aan die de dominee voor in haar huwelijksbijbel schreef. De tekst: Psalm 4, vers 7, luidt: “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijn , o Here!”. Deze woorden gingen al ruim vijftig jaar met haar mee; een houvast op haar levensweg en in haar huwelijksleven.

Dit zijn voorbeelden van bijbelteksten, die meegaan. Het kan natuurlijk ook gaan om een dichtregel, een lied, een spreuk. Teksten die meegaan, geven houvast, richting, troost. Heb jij zo’n tekst? Welke tekst gaat met jou mee op je levensweg?

Berrie Daalhuizen